• 59/9 หมู่ 2, ตำบลไทรน้อย,
  อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี 11150
 • 02-964-7770
  info@pmc-machinery.com
about-banner-image
news-image
02
Oct
 • BY : PMC
ทีมงานจากบริษัท FAMSAN (ประเทศไทย) และ CPF มหาชัย เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องจักร

ขอขอบคุณ ทีมงานจากบริษัท FAMSAN (ประเทศไทย) และ CPF มหาชัย เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องจักร ภายในบริษัทพรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่

news-image
01
Jan
 • BY : PMC
PMC ได้รับมาตราฐาน ISO version 9001:2015

PMC ได้รับมาตราฐาน ISO version 9001:2015 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 จากสถาบัน Bureau Veritas Certification ในด้านการออกแบบ

news-image
01
Jan
 • BY : PMC
กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ทางบริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยได้จัดให้มีการอบรมอัคคีภัยขึ้น

news-image
18
Sep
 • BY : PMC
กิจกรรม (Big Cleaning Day) 2019

อีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกในความมีระเบียบวินัยของพนักงาน และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม

news-image
22
Sep
 • BY : PMC
กิจกรรมอบรมอัคคีภัย

ทางบริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยได้จัดให้มีการอบรมอัคคีภัยขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

news-image
02
Oct
 • BY : PMC
กิจกรรมไฮไลท์ 2019

ตรวจสุขภาพประจำปีและแจกรางวัลกีฬาสีเก็บคะแนนภายใน บริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

news-image
02
Oct
 • BY : PMC
ลูกค้าเยี่ยมชมกิจการ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร STAR FEEDMILLS (M) SDN BHD ที่ได้มาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกท่าน

news-image
02
Oct
 • BY : PMC
พิธีอัญเชิญและบวงสรวงพระวิษณุกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้ทำพิธีอัญเชิญและบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นเทพแห่งช่าง